ChatGPT plugins og web

Introduksjon til plugins og web browsing

OpenAI, kjent for sin forskning innen kunstig intelligens (KI), har nylig annonsert en spennende nyhet i ChatGPT. De har nå implementert støtte for plugins og web browsing i Chat GPT. Disse pluginene vil hjelpe ChatGPT med å få tilgang til oppdatert informasjon, kjøre beregninger, og bruke tredjepartstjenester, noe som åpner for et vidt spekter av nye bruksområde

Dette er et steg fremover for OpenAI, som har invitert utvalgte plugin-utviklere til å bygge nye plugins for ChatGPT. De første pluginene er allerede blitt skapt av kjente selskaper som Expedia, Shopify og Slack for å nevne noen.

OpenAI har begynt å utvide beta-tilgangen til sine plugins til ChatGPT Plus-brukere og utviklere. Selv om de i utgangspunktet vil prioritere utviklere og ChatGPT Plus-brukere, er planen deres å rulle ut tilgang til alle over tid. Dette vil utvilsomt føre til at vi ser enda flere innovative bruksområder for ChatGPT i fremtiden.

Plugins

Gradvis implementering av plugins i Chat GPT, tar OpenAI et stort skritt mot å forme fremtiden for generativ AI. De ser frem til å bygge et samfunn som bidrar til å skape denne fremtiden, og i de kommende månedene vil de lære av utrullingen og forbedre systemene. Planen er å aktivere utviklere som bruker OpenAI-modeller til å integrere plugins i sine egne applikasjoner utover ChatGPT​

Til tross for at dagens språkmodeller er nyttige for en rekke oppgaver, er de fremdeles begrensede. De kan bare lære fra treningsdataene sine, og denne informasjonen kan fort bli utdatert. Plugins kan fungere som «øyne og ører» for språkmodeller, og gir dem tilgang til informasjon som er for nylig, for personlig, eller for spesifikk til å være inkludert i treningsdataene. Plugins kan også muliggjøre at språkmodeller utfører trygge, begrensede handlinger på brukerens vegne.

Plugins er som superkrefter for språkmodellene. De hjelper modellene å løse vanskelige problemer, som å forestille seg ting som ikke er sanne («hallusinasjoner»), holde tritt med det som skjer i verden akkurat nå, og bruke spesielle kilder til informasjon når de har tillatelse.

Plugins er som dektor for modellene, og lar dem søke etter ny informasjon på internett, løse matteproblemer, eller finne spesifikk informasjon. Dette hjelper modellene til å gi bedre og mer nøyaktige svar. Disse superkreftene gjør ikke bare modellene mer nyttige, men de lar også oss, brukerne, sjekke om svarene de gir er riktige og pålitelige. Dette kan hjelpe oss til å være tryggere på at vi ikke overforlater oss på modellene mer enn vi burde.

Hvordan fungerer plugins i ChatGPT?

ChatGPT-plugins er spesialiserte programmeringsmoduler designet for å forbedre og utvide funksjonaliteten til ChatGPT. De fungerer som broer mellom ChatGPT og tredjepartsapplikasjoner eller tjenester, og gir AI mulighet til å samhandle direkte med disse systemene.

Slik fungerer prosessen:

 1. Aktivering: Når en bruker stiller et spørsmål eller gir en kommando som krever en spesifikk plugin, aktiveres den aktuelle pluginen.
 2. Kommunikasjon: Pluginen kommuniserer med den tilknyttede tredjepartstjenesten, sender forespørselen og mottar svaret.
 3. Behandling: Svaret fra tredjepartstjenesten behandles og formateres for å passe til formatet som ChatGPT bruker.
 4. Respons: Til slutt leverer ChatGPT svaret til brukeren på en forståelig og lesbar måte.

Et eksempel på en plugin i bruk kan være en reiseplanlegger-plugin. Hvis en bruker ber ChatGPT om å finne den beste flyturen fra Oslo til Bangkok, vil reiseplanlegger-pluginen bli aktivert. Pluginen kommuniserer med et flybooking-system for å finne tilgjengelige flyvninger, behandler svaret og leverer deretter informasjonen tilbake til brukeren i en klar og forståelig form.

På denne måten forbedrer plugins ChatGPTs evne til å gi nyttig, relevant og personlig informasjon og assistanse, noe som i stor grad forbedrer brukeropplevelsen.

Hva kan plugins brukes til?

ChatGPT-plugins kan brukes til mange forskjellige formål, avhengig av hva den spesifikke pluginen er designet for. De kan utvide funksjonaliteten til ChatGPT og gjøre det mer tilpasningsdyktig og nyttig i en rekke sammenhenger. Her er noen eksempler på hva plugins kan brukes til:

 • E-handel: Plugins kan integreres med nettbutikker for å hjelpe brukerne med å finne produkter, sammenligne priser, og til og med utføre kjøp. Klarna-pluginen for ChatGPT er et eksempel på dette, hvor brukerne kan få kjøpsråd og inspirasjon basert på deres spesifikke forespørsler.
 • Reiseplanlegging: Noen plugins kan hjelpe med å planlegge turer ved å finne de beste flytilbudene, hotellene, og aktiviteter basert på brukerens preferanser. Expedia-pluginen for ChatGPT er et utmerket eksempel på dette.
 • Matlevering: Plugins kan integreres med matleveringstjenester for å hjelpe brukerne med å finne oppskrifter, bestille ingredienser, eller til og med bestille ferdige måltider. Et eksempel på dette er Instacart-pluginen, som hjelper brukerne med å finne ingredienser til de oppskriftene de ønsker å lage.
 • Informasjonsinnhenting: Noen plugins kan hjelpe brukerne med å finne og forstå informasjon om spesifikke emner. FiscalNote-pluginen for ChatGPT er et eksempel på dette, der den gir brukerne en oversikt over de siste utviklingene innen lov, politikk, og reguleringer
Bilde av en datamaskin i framtiden

Hvis du ønsker å teste plugins kan du lese vår artikkel om «Installere plugins i ChatGPT»

Web browsing

Web browsing er en ny funksjon i ChatGPT som gjør det mulig for AI-modellen å kommunisere med internett på en kontrollert måte. Dette betyr at ChatGPT nå har evnen til å «surfe» på nettet, søke etter informasjon, og lese, tolke og oppsummere innhold fra nettsider. Denne funksjonen er designet for å gi brukere tilgang til oppdatert informasjon som går utover modellens trening cut-off, som er i september 2021.

Denne funksjonen er utrolig nyttig for å svare på spørsmål som krever oppdatert informasjon, eller informasjon som ikke var tilgjengelig da modellen sist ble trent. For eksempel, hvis du vil vite hvem som vant et nylig sportsarrangement, kan ChatGPT bruke Web browsing-funksjonen til å finne svaret på nettet.

Web browsing-funksjonen fungerer ved å sende forespørsler til en søkemotor, klikker på søkeresultatene for å lese innholdet på nettsidene, og deretter oppsummerer og gir tilbake informasjonen den finner. Brukeren kan også sitere direkte fra kildene den bruker, noe som gir brukerne muligheten til å se hvor informasjonen kommer fra.

Det er viktig å merke seg at selv om Web browsing-funksjonen gir ChatGPT tilgang til internett, har den fortsatt begrensninger. For eksempel har den ikke tilgang til personlige data, med mindre de er delt med den i samtalen. Den kan heller ikke utføre handlinger på nettet som å kjøpe varer, fylle ut skjemaer, eller logge inn på nettsteder.

Hvordan fungerer web browsing?

Web Browsing-funksjonen i ChatGPT gir modellen evnen til å interagere med internett på en begrenset og sikker måte. Her er en trinnvis forklaring på hvordan denne funksjonen fungerer:

 1. Søkeforespørsler: Når en bruker stiller et spørsmål eller gir en kommando som krever informasjon fra internett, sender ChatGPT en søkeforespørsel til en søkemotor. For eksempel, hvis en bruker spør «Hvem vant premier league i 2023?», vil ChatGPT sende en søkeforespørsel med denne informasjonen.
 2. Søkeresultater: Søkemotoren returnerer en liste over nettsider som svarer på forespørselen. Disse resultatene vises for brukeren, og ChatGPT kan også oppsummere de viktigste punktene fra søkeresultatene.
 3. Klikke på lenker: Basert på søkeresultatene, kan ChatGPT velge å «klikke» på en av lenkene for å lese mer detaljert informasjon fra den aktuelle nettsiden. Dette er en simulert handling – ChatGPT har faktisk ikke evnen til å klikke på lenker på samme måte som en menneskelig bruker ville gjort det. I stedet sender det en forespørsel om å vise innholdet på nettsiden, og dette innholdet blir deretter returnert til modellen.
 4. Lese og tolke innhold: Når innholdet på en nettside er returnert, analyserer og tolker ChatGPT teksten på siden. Den kan deretter oppsummere informasjonen, eller sitere direkte fra kilden.
 5. Gi tilbake informasjon: Til slutt gir ChatGPT tilbake informasjonen den har funnet til brukeren. Dette kan være en oppsummering av informasjonen, en direkte sitat fra kilden, eller en kombinasjon av begge.

Hele prosessen er utformet for å være så transparent og forståelig som mulig for brukeren. På denne måten kan brukerne se hvor informasjonen kommer fra, og de kan stole på at informasjonen er nøyaktig og oppdatert.

Hva kan web browsing brukes til?

En av de mest kraftige funksjonene til ChatGPT Model: Web Browsing er dens evne til å hente data fra flere kilder på internett og sammenstille denne informasjonen. For eksempel, hvis du spør «Hvem har vunnet den Norske Melodi Grand Prix de siste 10 årene?», kan den gå til flere forskjellige nettsteder, hente listen over vinnere, og presentere den for deg på en ryddig og forståelig måte.

En annen viktig funksjon er at den gir kildehenvisninger for informasjonen den presenterer. Dette er noe den «vanlige» versjonen av ChatGPT ikke gjør. Når den bruker web-søkeverktøyet for å finne informasjon, lagrer den sitater fra kildene den finner, og gir en lenke tilbake til den opprinnelige kilden. Dette betyr at du kan se hvor informasjonen kommer fra, og selv verifisere den hvis du ønsker det. Dette gir et ekstra nivå av åpenhet og tillit til informasjonen som presenteres.

For eksempel, i listen over Melodi Grand Prix-vinnere ovenfor, har hver vinner en lenke til kilden for informasjonen. Ved å følge disse lenkene, kan du se den fulle konteksten for informasjonen og bekrefte at den er korrekt.

Hvis du ønsker å ta i bruk web browsing i ChatGPT kan du lese vår artikkel «Nettleser i ChatGPT»

FAQ om plugins og web browsing

Hva er en ChatGPT plugin?

En ChatGPT plugin er en utvidelse eller tillegg som gir den grunnleggende ChatGPT-modellen ekstra funksjonalitet. Disse kan være laget av OpenAI eller tredjepartsutviklere, og kan spesialisere ChatGPT for ulike oppgaver, for eksempel reiseplanlegging eller netthandel.

Hvordan bruker jeg en plugin?

Bruk av en plugin vil avhenge av hvilken plugin det er og hva den er designet for å gjøre. Generelt sett vil du bruke den innebygde kommandoen for å aktivere pluginen, og deretter vil du kunne bruke dens spesialiserte funksjoner.

Er det noen begrensninger for hva plugins kan gjøre?

Ja, det er noen begrensninger. For det første kan ikke plugins skrive eller endre data på nettet – de kan bare lese data. For det andre har plugins ikke tilgang til brukerens personlige data med mindre brukeren uttrykkelig gir tillatelse. For det tredje kan plugins bare kommunisere med visse typer nettsteder og datakilder.

Hva er ChatGPTs web browsing-funksjon?

Web Browsing-funksjonen i ChatGPT tillater modellen å søke på internett for å finne informasjon. Dette kan være nyttig for å svare på spørsmål som krever oppdatert eller spesialisert informasjon.

Hvordan fungerer web browsing?

Når en bruker stiller et spørsmål som krever internettinformasjon, sender ChatGPT en søkeforespørsel til en søkemotor. Søkemotoren returnerer en liste over nettsider som svarer på forespørselen. ChatGPT kan deretter «klikke» på en av lenkene for å lese mer detaljert informasjon fra den aktuelle nettsiden. Den kan deretter oppsummere informasjonen eller sitere direkte fra kilden.

Er informasjonen hentet gjennom web browsing pålitelig?

ChatGPT forsøker å hente informasjon fra pålitelige kilder når det er mulig, men det er alltid en god ide å dobbeltsjekke informasjonen, spesielt hvis det er viktig.

Kan jeg bruke plugins og web browsing sammen?

Ja, noen plugins kan bruke web browsing-funksjonen for å forbedre deres funksjonalitet. For eksempel kan en reiseplanleggingsplugin bruke web browsing for å hente oppdatert informasjon om flypriser eller hotelltilgjengelighet.

Video

Se video av denne artikkelen.