ELIZA

Hva er ELIZA?

ELIZA var en av de første samtaleagentene og et tidlig eksempel på kunstig intelligens (AI) som ble utviklet av Joseph Weizenbaum ved MIT AI Laboratory på 1960-tallet. ELIZA er kjent for å kunne simulere en samtale med menneskelige brukere ved å gjenkjenne nøkkelord og mønstre i tekst og generere passende svar.

Joseph Weizenbaum utviklet ELIZA for å demonstrere begrensningene og mulighetene for kommunikasjon mellom mennesker og datamaskiner. Hensikten var å vise at en enkel algoritme kunne generere menneskelignende svar, men ikke nødvendigvis forstå den underliggende betydningen av tekst.

Hvordan fungerer det?

ELIZA fungerte ved hjelp av mønstergjenkjenning og substitusjon:

  • Mønstergjenkjenning: ELIZA identifiserte nøkkelord og fraser i brukerens input ved å analysere teksten og finne mønstre som matchet en liste med forhåndsdefinerte regler.
  • Substitusjon: Når en regel ble utløst, genererte ELIZA et svar ved å erstatte visse deler av brukerens input med forhåndsdefinerte setningsstrukturer. Dette ga inntrykk av at ELIZA forstod og responderte på brukerens tekst.

Et kjent eksempel på ELIZAs funksjon er DOCTOR-skriptet, som simulerer en samtale med en psykoterapeut. Når en bruker uttrykker en følelse eller et problem, kan ELIZA svare med å stille oppfølgingsspørsmål eller reflektere brukerens egne ord tilbake til dem, noe som gir inntrykk av empati og forståelse.

Eksempeler på ELIZA i praktisk bruk

Selv om ELIZA primært ble utviklet som et forskningsverktøy og en demonstrasjon av begrensningene innen kunstig intelligens på den tiden, kan vi likevel trekke noen eksempler på praktisk bruk:

  • DOCTOR-skriptet: Det mest kjente skriptet som ble brukt sammen med ELIZA er DOCTOR-skriptet, som simulerer en samtale med en psykoterapeut. Dette skriptet ga inntrykk av at ELIZA kunne føre en samtale om følelser og problemer, og dermed hjelpe brukere med å utforske sine egne tanker og bekymringer.
  • Språkopplæring: ELIZA kunne potensielt brukes som et verktøy for språkopplæring ved å simulere enkle samtaler og gi elever muligheten til å øve på å kommunisere på et annet språk.
  • Kundeservice: Selv om ELIZA hadde sine begrensninger, la den grunnlaget for fremtidige chatboter som kunne brukes i kundeservice og support. Ved å simulere samtaler, kunne ELIZA håndtere enkle henvendelser og hjelpe brukere med vanlige spørsmål.

Det er viktig å merke seg at ELIZA, på grunn av sine begrensninger, ikke kunne forstå den underliggende betydningen av tekst og dermed ikke kunne brukes effektivt i komplekse og dynamiske situasjoner. Imidlertid har ELIZAs konsepter og metoder inspirert utviklingen av moderne samtaleagenter og kunstig intelligens.

Trykk her for flere ord og utrykk.