Kant AI

Hva er kant AI (artificial intelligence)?

Kant AI er en tilnærming innen kunstig intelligens der databehandling, analyse og beslutningstaking utføres på selve enheten eller et sted nær datakilden, som IoT-enheter, sensorer eller nettverksnoder. Målet med denne tilnærmingen er å redusere avhengigheten av sentraliserte skytjenester og dermed forbedre systemets ytelse, sikkerhet og effektivitet.

Kant AI fungerer ved å distribuere AI-modeller og -algoritmer direkte til enhetene på «kanten» av nettverket, i stedet for å stole på eksterne skytjenester for å behandle dataene og utføre analyser. Dette gjør at enhetene kan utføre beregninger og ta beslutninger i sanntid, noe som er spesielt nyttig i applikasjoner der lav latenstid og rask responstid er kritisk viktig.

Hvordan fungerer det?

Kant AI fungerer ved å flytte behandlingen og analysen av data fra sentraliserte skytjenester til selve enheten eller et sted nær datakilden. Dette oppnås gjennom implementering av AI-modeller og -algoritmer direkte på enhetene på «kanten» av nettverket. Her er en trinnvis forklaring på hvordan Kant AI fungerer:

 • Innsamling av data: Data samles inn fra forskjellige kilder, som sensorer, IoT-enheter eller andre kant-enheter. Disse dataene kan omfatte bilder, lyd, tekst eller numeriske verdier.
 • Forbehandling av data: Dataene som samles inn, må ofte forbehandles for å fjerne støy, korrigere feil og konvertere dem til et format som kan brukes av AI-modellen. Dette kan inkludere normalisering, skalering eller annen form for datarensing.
 • Trening av AI-modeller: AI-modeller, som maskinlæringsalgoritmer og nevrale nettverk, trenes ved å bruke historiske data for å lære mønstre og sammenhenger i dataene. Disse modellene kan trenes enten lokalt på kantenheten eller i skyen, avhengig av ressursene som er tilgjengelige og behovene til applikasjonen.
 • Implementering av AI-modeller: Når AI-modellene er trent, distribueres de til kant-enhetene. Dette kan gjøres ved hjelp av forskjellige metoder, som å laste ned modellen til enheten eller ved å bruke «edge orchestration» for å administrere distribusjonen av modeller over et nettverk av enheter.
 • Lokal databehandling og analyse: Når modellene er implementert på kantenhetene, behandler de innsamlede dataene lokalt for å utføre analyser og ta beslutninger basert på de identifiserte mønstrene og sammenhengene i dataene. Dette kan omfatte klassifisering, prediksjon, clustering eller andre typer analyser som er nødvendige for applikasjonen.
 • Handling og tilbakemelding: Basert på analysene og beslutningene som AI-modellene tar, kan kant-enhetene utføre handlinger, enten direkte eller ved å sende kommandoer til andre enheter i systemet. I tillegg kan enhetene gi tilbakemelding og lære av sine handlinger for å forbedre ytelsen og nøyaktigheten til AI-modellene over tid.
 • Handling og tilbakemelding: Basert på analysene og beslutningene som AI-modellene tar, kan kant-enhetene utføre handlinger, enten direkte eller ved å sende kommandoer til andre enheter i systemet. I tillegg kan enhetene gi tilbakemelding og lære av sine handlinger for å forbedre ytelsen og nøyaktigheten til AI-modellene over tid.

Ved å følge denne prosessen, kan Kant AI tilby raskere responstid, økt sikkerhet og personvern, samt redusert båndbreddebruk, sammenlignet med tradisjonelle skybaserte AI-løsninger.

Eksempeler på dyp læring i praktisk bruk

 1. Industriell automatisering: Kant AI kan brukes til å overvåke og kontrollere produksjonsprosesser i sanntid, for å øke effektiviteten og redusere risikoen for feil. For eksempel kan AI-modeller identifisere unormale mønstre i sensordata og gi beskjed om vedlikehold før en feil oppstår.
 2. Smarte byer: Kant AI kan bidra til å forbedre byplanlegging, transport, energistyring og offentlig sikkerhet i smarte byer. For eksempel kan AI-modeller analysere trafikkdata for å optimalisere trafikklys og redusere køer, eller overvåke offentlige overvåkningskameraer for å identifisere kriminelle aktiviteter og varsle myndighetene.
 3. Helsevesen: Kant AI kan brukes til å overvåke pasienters helsetilstand og bistå med diagnostisering og behandling. For eksempel kan AI-modeller analysere medisinske bilder for å oppdage sykdommer som kreft, eller overvåke pasientdata fra bærbare sensorer for å varsle helsepersonell om kritiske endringer i pasientens tilstand.
 4. Energi og ressursstyring: Kant AI kan bidra til å optimalisere energiforbruket og ressursstyringen i bygninger og industrielle anlegg. AI-modeller kan analysere data fra sensorer og styresystemer for å identifisere ineffektiviteter og justere innstillinger for å redusere energiforbruket og driftskostnadene.
 5. Drone-teknologi: Kant AI kan brukes i droner for å forbedre navigasjon, overvåking og datainnsamling. AI-modeller kan analysere data fra kameraer og sensorer for å identifisere interessante objekter eller mønstre, og tilpasse dronens rute og oppgaver i sanntid.

Disse eksemplene illustrerer potensialet og fleksibiliteten til Kant AI-teknologien i ulike praktiske situasjoner. Ved å flytte behandlingen og analysen av data nærmere kilden, kan Kant AI forbedre ytelsen, sikkerheten og effektiviteten i en rekke applikasjoner og industrier.

Hva er navnet på engelsk

Det engelske ordet for kant AI er edge AI eller egde artificial intelligence.

Trykk her for flere ord og utrykk.