Maskinlæring

Hva er maskinlæring?

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens som fokuserer på å lære datamaskiner å utføre oppgaver uten å være eksplisitt programmert til å gjøre det. I stedet for å følge en fastsatt oppgaveplan, bruker maskinlæring algoritmer og statistiske modeller for å analysere data og trekke konklusjoner fra den. På denne måten kan datamaskiner «lære» å utføre oppgaver som billedgjenkjenning, talegjenkjenning, naturlig språkbehandling og mye mer. Maskinlæring brukes i dag på mange områder, inkludert medisinsk diagnostikk, autonome kjøretøy, aksjehandel og anbefalingssystemer.

Hvordan fungerer det?

Maskinlæring bruker algoritmer og statistiske modeller til å analysere data og trekke konklusjoner. Prosessen innebærer vanligvis følgende trinn:

 1. Innsamling av data: Først samles store mengder data inn fra ulike kilder.
 2. Dataforberedelse: Deretter må dataene rengjøres og omformateres slik at de kan brukes av maskinlæringsalgoritmer.
 3. Trening: Maskinlæringsmodellen trener på dataene ved å finne mønstre og sammenhenger som kan brukes til å forutsi eller klassifisere ny informasjon.
 4. Testing: Når modellen er trent, testes den mot nye data for å måle ytelsen og nøyaktigheten.
 5. Evaluering: Modellen kan finjusteres og optimaliseres for å forbedre ytelsen.
 6. Anvendelse: Til slutt kan modellen brukes til å gjøre forutsigelser eller klassifisere ny informasjon.

Eksempeler på maskinlæring i praktisk bruk

 • Ansettelser: Rekrutteringsfirmaer kan bruke maskinlæring for å sortere og evaluere CV-er og kandidater.
 • Energisektoren: Maskinlæring kan brukes til å forbedre energieffektiviteten, optimalisere strømforbruk og redusere utslipp.
 • Medisinsk diagnostikk: Maskinlæring kan brukes til å analysere medisinske bilder som MR- og CT-scans for å oppdage kreft, hjerneslag og andre sykdommer.
 • Kredittvurdering: Kredittselskaper kan bruke maskinlæring til å analysere en persons kredittverdighet basert på en rekke faktorer, inkludert betalingshistorikk og inntekt.
 • Anomali deteksjon: Maskinlæring kan brukes til å oppdage uvanlige mønstre eller avvik i dataene, for eksempel i industrien for å forutsi vedlikehold av utstyr.

Dette er bare noen få eksempler på naturlig språkbehandling som brukes i praksis.

Hva er navnet på engelsk

Det engelske ordet for maskinlæring er machine learning.

Trykk her for flere ord og utrykk.