Plugin Consensus Search

Consensus Search plugin for ChatGPT er et verktøy som er designet for å utvide kapasitetene til ChatGPT ved å tilby tilgang til oppdatert informasjon og innsikt direkte fra over 200 millioner vitenskapelige artikler. Det fungerer som en søkemotor som kan svare på et bredt spekter av forskningsspørsmål, fra vanlige spørsmål til tekniske henvendelser​​. Dette gjør det mulig for brukere å finne svar, søke etter papirer, og utarbeide innhold som er forankret i vitenskapelig forskning ved å søke i en database på over 200 millioner artikler direkte i ChatGPT.

Hvis du trenger hjelp med å installere plugins i ChatGPT følg vår guide «Installer plugins i ChatGPT»

Consensus Search er som en spesialisert søkemotor, men med en vri. I motsetning til tradisjonelle søkemotorer som trekker opp alle slags resultater, fokuserer dette pluginet utelukkende på forskningsartikler for å gi bevisbaserte svar. Dette omgjør ChatGPT til en ekte forskningsassistent, som gir deg muligheten til å søke etter forskningsartikler og utarbeide innhold som er forankret i vitenskapelig forskning ved å få tilgang til en omfattende database med akademiske artikler direkte innen ChatGPT​

Her er noen eksempler på hvordan Wolfram plugin kan brukes i ChatGPT:

  • Litteraturgjennomgang: Consensus Search kan være et uvurderlig verktøy for forskere og studenter som utfører en litteraturgjennomgang. Det kan hjelpe med å finne relevante forskningsartikler, rapporter og publikasjoner knyttet til et spesifikt emne eller forskningsspørsmål.
  • Teknisk Forskning: Når man står overfor tekniske eller vitenskapelige spørsmål, kan Consensus Search brukes til å finne svar og innsikt fra publiserte vitenskapelige artikler. Dette kan være spesielt nyttig for ingeniører, vitenskapspersonell, og andre fagfolk som trenger tilgang til teknisk informasjon.
  • Markedsanalyse: Ved å søke gjennom publikasjoner knyttet til markedsanalyse, forbrukeradferd eller industrien man opererer i, kan man bruke Consensus Search til å samle data og innsikt som kan informere markedsføringsstrategier og forretningsbeslutninger.
  • Utdanning og Læring: Lærere, studenter, og akademikere kan bruke Consensus Search til å hente ut vitenskapelig materiale som kan støtte læring, kursutvikling, og akademiske prosjekter.
  • Innholdsskaping: Forfattere, bloggere, og innholdsskapere som trenger å sikre at informasjonen de deler er korrekt og godt underbygd, kan bruke Consensus Search til å finne vitenskapelige kilder som kan støtte deres påstander og argumenter i det innholdet de skaper.

For å bruke Consensus Search, trenger du bare å stille et forskningsspørsmål, og pluginet vil gi deg svar og innsikt direkte fra over 200 millioner vitenskapelige artikler​.

Eksempler Consensus Search

I vårt eksempel kommuniserer vi med ChatGPT og gir den en spesifikk forespørsel. Vi forteller at den skal bruke plugin Consensus Search.

bruk plugin Consensus Search «Er aspartam farlig?»

Forskningsartikler om Aspartam


Her vil den gi forskningsartikler om Aspartam med kilder.

Vi kan stille spørsmål til svarene gitt i søk over.

basert på svarene over kan du gi meg en oppsummering?

Oppsummering av svar gitt fra Consensus Search plugin

Her får vi en oppsummering og vi kan stille flere spørsmål.

Her er et nytt eksempel.

bruk plugin Consensus Search «Hvordan vil AI påvirke jobber i framtiden?»

Her får vi svar om hvordan AI påvirker jobber i framtiden.

Oppsummering av consensus search

Consensus Search plugin i ChatGPT representerer en betydelig fremskritt innen søketeknologi, spesielt for de som er engasjert i vitenskapelig og teknisk forskning. Ved å omgjøre ChatGPT til en kraftig forskningsassistent, åpner dette pluginet for nye muligheter for effektiv kunnskapsinnhenting og deling.

For alle som er involvert i forskning, utdanning, eller innholdsskaping, er Consensus Search plugin en verdifull ressurs som kan betydelig forbedre tilgangen til og kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig for dem.