Plugin Link Reader

Link Reader er en plugin til ChatGPT som er utmerket til å forstå og hente informasjon fra forskjellige digitale ressurser. Dette verktøyet er dyktig til å tolke innhold fra et bredt utvalg av lenketyper, inkludert nettsider, PDF-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder, Word-filer og mer, noe som betydelig utvider omfanget av data det kan samhandle med.

Som en innholdsfortolker navigerer ‘Link Reader’ til kildematerialet som er gitt via en lenke, behandler informasjonen som finnes der, og formidler den for videre bruk. Denne dataen kan deretter brukes til å generere mer informerte, nøyaktige og kontekstrelevant svar.

Bruken av dette verktøyet kan startes gjennom visse nøkkelord eller uttrykk. For eksempel kan en bruker som ønsker å vite sammendraget av en bestemt online artikkel bruke et uttrykk som ‘oppsummere innholdet av denne lenken’, fulgt av URL-en. Andre nøkkelord som kan aktivere ‘Link Reader’ kan inkludere ‘les’, ‘tolk’, ‘analyser’ eller ‘forstå’, sammen med en lenke.

Eksempler

For å ta i bruke plugin «Link Reader» kan vi bruke følgende prompt for å søke på en bestemt webside.

Bruk plugin link reader gi meg oppsummering av topp 10 saker på websiden www.e24.no

Link reader plugin websøk

Vi kan også bruke den til å søke på en bestemt webside og gi en oppsummering.

Bruk plugin link reader gi meg en oppsummering av https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_historie

Plugin link reader søk nummer 3

Vi kan også bruk Link reader til å analysere og stille spørsmål til store dokumenter som Norges nasjonalbudsjettet for 2023.

Bruk plugin link reader gi meg en oppsummering av endringer for barne familier neste år i dokumentet https://www.regjeringen.no/contentassets/85ceadfcd04b4f23b291223280efc83f/no/pdfs/stm202220230001000dddpdfs.pdf

Plugin link reader søk nummer 4

Oppsummert er ‘Link Reader’ en bra plugin som betydelig utvider bruken av digitalt innhold. Ved å tolke og oppsummere informasjon fra et bredt spekter av digitale ressurser, som nettsider, PDF-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner og mer, gir ‘Link Reader’ brukerne mulighet til å få detaljerte og nøyaktige svar basert på innholdet i disse ressursene. Enten du trenger en rask oppsummering av en vitenskapelig artikkel, innsikt fra en bestemt nettside, eller å analysere innholdet i en PDF-rapport, gjør ‘Link Reader’ disse oppgavene bemerkelsesverdig enkelt.