Prompting

Hva er prompting?

«Prompting» på norsk kan oversettes til «å gi en oppfordring» eller «å foreslå». I konteksten av en dialog med en chatbot som ChatGPT, er en «prompt» en melding eller forespørsel som brukes til å få en respons fra boten. Så når du stiller et spørsmål til eller gir en instruksjon til ChatGPT, vil det være en «prompt».

Når du stiller et spørsmål til eller gir en instruksjon til ChatGPT, gir du en «prompt». AI-systemet (i dette tilfellet, ChatGPT) analyserer så denne prompten og genererer et svar basert på det den har lært gjennom sin trening på store datasett.

For eksempel, hvis du skriver «Hva er været i dag?» til ChatGPT, er det en «prompt». Basert på denne «prompten», vil ChatGPT så generere et svar.

Hvordan fungerer det?

Promting i kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, er «prompting» en nøkkelprosess for å få AI-systemer til å utføre spesifikke oppgaver eller funksjoner. For eksempel, i en samtale med en AI chatbot som ChatGPT, er en «prompt» en melding eller forespørsel som brukes til å få en respons fra boten. Når du stiller et spørsmål til eller gir en instruksjon til ChatGPT, gir du en «prompt».

AI-systemer er utviklet for å reagere på disse «promptene» ved å analysere input og generere passende respons basert på hva de har lært gjennom trening på store datasett. Responsen er vanligvis generert ved hjelp av statistiske modeller og algoritmer, og kan variere i kompleksitet basert på hvor avansert AI-systemet er.

Det er viktig å merke seg at kvaliteten på responsen fra et AI-system ofte er avhengig av kvaliteten på «prompten». En klar, spesifikk «prompt» vil sannsynligvis føre til en mer nøyaktig og nyttig respons fra AI-systemet enn en vag eller uklar «prompt».

Eksempeler på prompting i praktisk bruk

Her er noen eksempler på hvordan prompting brukes i praksis:

  • Naturlig språkbehandling (NLP): Når du snakker med en AI-assistent som Siri, Alexa eller Google Assistant, bruker du «prompting». Hver gang du stiller et spørsmål eller gir en kommando, gir du en «prompt» som assistenten deretter reagerer på.
  • Maskinlæring: I maskinlæring kan «prompting» brukes til å trene modeller. For eksempel kan en «prompt» være et sett med instruksjoner som forteller modellen hva den skal gjøre med bestemte data, eller hvordan den skal reagere på bestemte inndata.
  • Bilde- og videobehandling: «Prompting» kan også brukes i AI-systemer som jobber med bilde- og videobehandling. For eksempel kan en «prompt» være en kommando som forteller systemet å gjenkjenne bestemte objekter i et bilde, eller å følge bevegelsene til en bestemt person i en video.
  • Anbefalingssystemer: I nettbutikker eller streaming-tjenester, er anbefalingssystemene som foreslår produkter eller filmer basert på dine tidligere valg, eksempler på «prompting» i AI. Systemene tar dine tidligere handlinger som «prompts» for å lage personlige anbefalinger.
  • Autonome kjøretøy: «Prompting» brukes også i autonome kjøretøy, hvor sensorer gir «prompts» til AI-systemet om omgivelsene (for eksempel avstand til andre biler eller fotgjengere), og AI-systemet reagerer på disse «prompts» ved å styre bilen på en trygg måte.

Hva er navnet på engelsk

Det engelske ordet er prompting. På norsk kan oversettes til «å gi en oppfordring» eller «å foreslå».

Trykk her for flere ord og utrykk.