Prompting Engineer: veien til en karriere innen kunstig intelligens

Hva er en prompting engineer?

Prompting engineer som en jobb er en fascinerende fortelling om hvordan teknologiske fremskritt innen kunstig intelligens (AI) og maskinlæring har gitt opphav til nye yrker og muligheter. Prompting engineering er en relativt ny rolle som ikke fantes for bare noen år siden, og har sin opprinnelse i den raske veksten og utviklingen av AI-teknologi.

I løpet av de siste tiårene har AI og maskinlæring gjennomgått betydelige fremskritt, som har ført til utviklingen av stadig mer avanserte og sofistikerte AI-systemer. Disse systemene, som for eksempel chatbots, taleassistenter og automatiserte kundebehandlingssystemer, er avhengige av effektiv kommunikasjon med mennesker for å kunne utføre sine oppgaver.

Tidligere var interaksjonen mellom AI-systemer og mennesker ofte begrenset og ineffektiv, noe som førte til misforståelser og frustrasjon. For å forbedre denne kommunikasjonen og gjøre AI-systemene mer nyttige og effektive, ble det nødvendig å utvikle metoder for å «trene» systemene i å forstå og reagere på menneskelig språk og forespørsler mer effektivt. Dette var starten på prompting engineering som en egen disiplin.

Ettersom AI-teknologien fortsatte å utvikle seg og bli mer utbredt i ulike sektorer, vokste også etterspørselen etter fagfolk som kunne arbeide spesifikt med å forbedre kommunikasjonen mellom mennesker og AI-enheter. Dette førte til at prompting engineering gradvis ble en egen jobbrolle med unike ansvarsområder og ferdighetskrav.

En jobb som prompting engineer

En jobb som prompting engineer innebærer å arbeide med kunstig intelligens (AI) og maskinlæringssystemer for å forbedre kommunikasjonen mellom mennesker og AI-enheter. Dette gjøres ved å utvikle, optimalisere og tilpasse «prompts» eller spørsmål som hjelper AI-systemet med å gi mer nøyaktige og nyttige svar.

Prompting engineering fokuserer på å utvikle og optimalisere «prompts» eller spørsmål som hjelper AI-systemet med å gi mer nøyaktige og nyttige svar. Dette innebærer å eksperimentere med ulike formuleringer, setningsstrukturer og kontekster for å finne de mest effektive måtene å kommunisere med AI-systemet på.

La oss se nærmere på hvordan en jobb som prompting engineer fungerer.

Oppgaver og ansvarsområder

En prompting engineer vil typisk ha følgende oppgaver og ansvarsområder:

 • Forskning og analyse: Forstå hvordan AI-systemer fungerer og hvordan de tolker og reagerer på ulike typer prompts. Dette kan innebære å studere tidligere trening og evalueringsdata, samt å analysere ytelsen til AI-systemet i forskjellige situasjoner.
 • Utvikling av prompts: Lage og teste forskjellige typer prompts for å finne de mest effektive måtene å kommunisere med AI-systemet på. Dette innebærer å eksperimentere med forskjellige formuleringer, setningsstrukturer og kontekster for å finne de mest nøyaktige og nyttige responsene.
 • Evaluering og optimalisering: Overvåke og evaluere AI-systemets ytelse i forhold til forskjellige prompts, og justere eller optimalisere prompts for å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten. Dette kan også innebære å identifisere og rette opp eventuelle feil eller mangler i AI-systemets forståelse og respons.
 • Samarbeid med AI-utviklere: Arbeide tett sammen med AI-utviklere og -forskere for å forbedre og tilpasse AI-systemet slik at det bedre håndterer og reagerer på prompts. Dette kan innebære å gi tilbakemelding på AI-modeller og deres evne til å forstå og svare på prompts, samt å foreslå forbedringer og justeringer.
 • Dokumentasjon og rapportering: Dokumentere og rapportere resultater fra forskning, testing og evaluering av prompts og AI-systemets ytelse. Dette kan innebære å lage tekniske rapporter, veiledninger og opplæringsmateriell for både interne og eksterne interessenter.

Ferdigheter og kvalifikasjoner

 • Sterk forståelse av AI og maskinlæring: Kunnskap om grunnleggende konsepter og teknikker innen AI og maskinlæring er avgjørende for å kunne utvikle og optimalisere effektive prompts.
 • Kommunikasjonsevner: God kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter er viktige for å kunne samarbeide med AI-utviklere og -forskere, samt for å kunne formidle komplekse ideer og konsepter på en klar og forståelig måte.
 • Analytiske ferdigheter: Evnen til å analysere data og identifisere trender og mønstre er viktig for å kunne evaluere og optimalisere AI-systemets ytelse i forhold til forskjellige prompts.
 • Kreativ problemløsning: Prompting engineering krever kreativitet og fleksibilitet for å kunne utvikle innovative løsninger og tilnærminger til å forbedre kommunikasjonen mellom mennesker og AI-systemer.
 • Oppmerksomhet på detaljer: Å kunne identifisere små nyanser og detaljer i AI-systemets respons og ytelse er viktig for å kunne justere og forbedre prompts og dermed oppnå bedre resultater.
 • Teknisk kompetanse: Det er en fordel å ha erfaring med programmering, databehandling og tekniske verktøy for å kunne arbeide effektivt med AI-systemer og tilhørende teknologi.

Utdanning og erfaring

For å bli en prompting engineer, vil det være nyttig å ha en bachelorgrad innen informatikk, maskinlæring, dataanalyse, eller et relatert felt. Det kan også være nyttig å ha erfaring innen AI-forskning, utvikling, eller tilknyttede områder. Noen arbeidsgivere kan kreve en mastergrad eller høyere grad for mer avanserte stillinger.

Som prompting engineer kan du forvente å se en rekke karrieremuligheter innen AI og teknologibransjen. Etter hvert som du får erfaring og ekspertise innen prompting engineering, kan du potensielt utvide din rolle til å bli en AI-utvikler, forsker eller leder. Det kan også være muligheter for å spesialisere seg innen bestemte bruksområder eller sektorer, som for eksempel helsevesenet, finans eller markedsføring.

En jobb som prompting engineer innebærer å arbeide tett med AI-systemer og maskinlæring for å forbedre kommunikasjonen mellom mennesker og AI-enheter. Dette krever en solid forståelse av AI og maskinlæring, gode kommunikasjons- og analytiske ferdigheter, og evnen til å tenke kreativt og løse problemer. Med riktig utdanning og erfaring kan en karriere innen prompting engineering tilby spennende muligheter og vekst innen teknologibransjen.

Fremtidens arbeider

Slik starter du din karriere som prompting engineer

Å bli en prompting engineer krever en kombinasjon av teknisk kunnskap, kreativitet og forståelse for menneskelig kommunikasjon. Her er noen trinn du kan følge for å utdanne deg og finne en jobb som prompting engineer.

Skaff deg grunnleggende teknisk kompetanse

Det første trinnet på veien mot en karriere som prompting engineer er å skaffe seg en solid teknisk bakgrunn. Dette inkluderer kunnskap om programmering, spesielt i programmeringsspråk som Python, som ofte brukes i AI- og maskinlæringsprosjekter. Det er også viktig å forstå grunnleggende konsepter innen AI, maskinlæring og naturlig språkprosessering (NLP).

Fullfør relevant utdanning

En bachelorgrad i informatikk, datateknikk eller tilsvarende felt kan gi deg en god basis for en karriere som prompting engineer. Du kan også velge å studere AI og maskinlæring mer spesifikt gjennom mastergrader, sertifiseringer eller spesialiserte kurs. Det finnes flere online kurs og programmer som gir en god introduksjon til AI, maskinlæring og NLP, for eksempel Coursera, Udacity og edX.

Bygg en portefølje

En viktig del av jobbsøkingen er å vise frem dine ferdigheter og erfaringer. En god måte å gjøre dette på er å bygge en portefølje av prosjekter som demonstrerer din kompetanse innen prompting engineering. Dette kan inkludere personlige prosjekter, frivillig arbeid eller bidrag til open source-prosjekter. Sørg for å inkludere detaljer om de tekniske utfordringene du har løst og de resultater du har oppnådd.

Utvikle nettverk og profesjonelle relasjoner

Nettverksbygging er viktig for å finne jobbmuligheter og holde seg oppdatert om bransjens trender. Delta på AI-konferanser, workshops og meetup-grupper for å møte andre fagfolk og lære om nye teknologier og metoder. Du kan også bli med i online diskusjonsgrupper og fora, slik som LinkedIn-grupper og Reddit, for å utveksle ideer og erfaringer med andre innen feltet.

Søk etter jobb og praktikantstillinger

Når du føler deg klar til å søke jobb som prompting engineer, kan du begynne å se etter stillingsannonser på jobbportaler, selskapenes egne nettsider og gjennom ditt profesjonelle nettverk. Det kan også være nyttig å søke praktikantstillinger eller frivillig arbeid i AI-relaterte prosjekter for å få praktisk erfaring og bygge ditt nettverk.

Fortsett å lære og utvikle deg

Teknologien innen AI og maskinlæring utvikler seg raskt, så det er viktig å holde seg oppdatert og kontinuerlig utvikle dine ferdigheter. Vurder å ta videreutdanning, delta på konferanser og workshops, og følg med på ny forskning og utvikling innen feltet.

Vurder å spesialisere deg

Som prompting engineer kan du velge å spesialisere deg innen bestemte sektorer eller teknologier, for eksempel medisinsk AI, finansiell teknologi eller talegjenkjenning. Spesialisering kan gi deg en konkurransefordel i jobbmarkedet og åpne opp for nye karrieremuligheter.

FAQ om jobb som prompting engineer

Hva er hovedoppgaven til en prompting engineer?

Hovedoppgavene til en prompting engineer inkluderer forskning og analyse av AI-systemer, utvikling og testing av prompts, evaluering og optimalisering av AI-systemets ytelse, samarbeid med AI-utviklere og forskere, samt dokumentasjon og rapportering av resultater.

Hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner er viktige for en prompting engineer?

Viktige ferdigheter og kvalifikasjoner for en prompting engineer inkluderer en sterk forståelse av AI og maskinlæring, gode kommunikasjons- og analytiske ferdigheter, kreativ problemløsning, oppmerksomhet på detaljer og teknisk kompetanse innen programmering og databehandling.

Hvilken utdanning og erfaring kreves for å bli en prompting engineer?

For å bli en prompting engineer, vil det være nyttig å ha en bachelorgrad innen informatikk, maskinlæring, dataanalyse eller et relatert felt. Det kan også være nyttig å ha erfaring innen AI-forskning, utvikling eller tilknyttede områder. Noen arbeidsgivere kan kreve en mastergrad eller høyere grad for mer avanserte stillinger.

Hvordan kan en prompting engineer utvikle sin karriere og finne nye muligheter?

En prompting engineer kan utvide sin rolle og utvikle sin karriere ved å tilegne seg mer erfaring og ekspertise innen prompting engineering, og potensielt bevege seg over i roller som AI-utvikler, forsker eller leder. Det kan også være muligheter for å spesialisere seg innen bestemte bruksområder eller sektorer, som for eksempel helsevesenet, finans eller markedsføring.

Ufordringer ved å jobbe som en prompting engineer?

Utfordringer ved å jobbe som en prompting engineer kan inkludere å holde tritt med den raske utviklingen innen AI-teknologi og tilpasse seg stadig skiftende krav og standarder. Belønningene inkluderer muligheten til å arbeide med banebrytende teknologi, bidra til forbedret kommunikasjon mellom mennesker og AI-enheter, og være en del av et spennende og voksende fagfelt.

Video

Se video av denne artikkelen.