Smal kunstig intelligens

Hva er smal kunstig intelligens?

Smal kunstig intelligens refererer til anvendelsen av kunstig intelligens i mindre, mer begrensede områder, i motsetning til den generelle kunstige intelligensen som søker å fullt ut etterligne menneskelig intelligens. Denne typen AI er designet for å fungere effektivt på enheter med begrensede ressurser, som smarttelefoner og IoT-enheter.

Smal kunstig intelligens kan løse bestemte problemer og utføre spesifikke oppgaver veldig godt, ofte bedre enn mennesker. Eksempler på dette kan være stemmegjenkjenning, bildegjenkjenning, eller analysere store mengder data for å finne mønstre.

Dette konseptet tar AI et skritt videre ved å fokusere på å redusere størrelsen på AI-modellene, slik at de kan kjøres effektivt på mindre maskinvare. Fordelen er at det kan utføre AI-oppgaver direkte på enheten, noe som kan eliminere behovet for konstant internettforbindelse og forbedre brukerens personvern og datasikkerhet.

Hvordan fungerer det?

Small kunstig intelligens fungerer ved å anvende prinsippene for maskinlæring på et mer begrenset og spesifikt område. Det er utformet for å kjøre effektivt på enheter med begrensede ressurser, som smarttelefoner, IoT-enheter, og små datamaskiner.

Her er trinnene som viser hvordan small kunstig intelligens fungerer:

  1. Datainnsamling: Først samles data inn. Dette kan være noe fra bilder, lyd, tekst, eller enhver annen form for data som AI-systemet er designet for å behandle.
  2. Dataforberedelse: Dataene må deretter forberedes for maskinlæring. Dette inkluderer vanligvis å rense dataene for unøyaktigheter og normalisere dem slik at AI-systemet lettere kan behandle dem.
  3. Modelltrening: En AI-modell blir så trent på disse dataene. Dette gjøres ved å la modellen gjøre forutsigelser på dataene og deretter korrigere den basert på hvor nøyaktig dens forutsigelser var.
  4. Modellens redusering: Etter at AI-modellen er trent, blir den redusert i størrelse gjennom en prosess som kalles modellredusering. Dette gjør at den kan kjøres effektivt på enheter med mindre datakraft.
  5. Utplassering: Til slutt blir den reduserte AI-modellen distribuert til enheten den skal kjøre på. Fra dette punktet kan AI-en utføre sin spesifikke oppgave uten behov for en kontinuerlig internettforbindelse eller tilgang til store mengder datakraft.

Hovedfordelen med smal AI er at det kan utføre oppgaver på enheten selv, uten å være avhengig av en skytjeneste. Dette kan forbedre ytelsen, brukerens personvern, og datasikkerheten.

Eksempeler på smal kunstig intelligens i praktisk bruk

  1. Smarte høyttalere: Produkter som Amazon Echo og Google Home bruker små AI for å forstå og svare på talekommandoer. AI-en i disse enhetene kan lære å forstå din stemme og personlige preferanser over tid.
  2. Bilde- og ansiktsgjenkjenning: Mange smarttelefoner bruker nå små AI til å gjenkjenne ansikter for sikkerhetsformål. Dette er også brukt i sosiale medier for å identifisere og tagge personer i bilder.
  3. Personlige assistenter: AI-assistenter på smarttelefoner, som Apple’s Siri og Google Assistant, bruker små AI til å forstå brukerens kommandoer og gi nyttig informasjon.
  4. Selvkjørende biler: Selv om teknologien fortsatt er i utvikling, er små AI en nøkkelkomponent i utviklingen av selvkjørende biler. AI er ansvarlig for å analysere sanndata, ta beslutninger og navigere sikkert.
  5. Anbefalingssystemer: Mange online plattformer, som Netflix og Amazon, bruker små AI til å analysere brukerens tidligere aktiviteter og preferanser for å gi personlige anbefalinger.

Disse eksemplene viser at smal kunstig intelligens allerede er en integrert del av hverdagen vår, og teknologien fortsetter å utvikle seg og utvide sine anvendelser.

Hva er navnet på engelsk

Det engelske ordet for smal kunstig intelligenser er tiny artificial intelligence. På norsk kan vi også si svak AI.

Trykk her for flere ord og utrykk.