Store språkmodeller (LLMs)

Hva er store språkmodeller?

Store språkmodeller (LLMs) er avanserte maskinlæringsmodeller som er spesialisert på å forstå og generere naturlig språk. Disse modellene er trent på enorme mengder tekstdata, noe som gjør at de kan lære seg et bredt spekter av språklige mønstre, strukturer og kontekst.

LLMs bruker ofte dype nevrale nettverk, som transformer-arkitekturen, for å lære seg å representere og generere tekst. Eksempler på store språkmodeller inkluderer OpenAI sin GPT-serie (Generative Pre-trained Transformer), som GPT-3, og BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) fra Google.

Disse modellene har vist imponerende evner i en rekke oppgaver, som tekstgenerering, oversettelse, spørsmål og svar, og mer. Store språkmodeller har revolusjonert måten vi jobber med naturlig språkforståelse og generering, og de åpner for nye og spennende muligheter innen kunstig intelligens og maskinlæring.

Hvordan fungerer det?

Store språkmodeller (LLMs) fungerer ved å bruke dype nevrale nettverk, som transformer-arkitekturer, for å lære seg å representere og generere tekst. La oss se nærmere på hvordan de fungerer.

 • Forberedelse av data: Først samles store mengder tekstdata fra ulike kilder, som bøker, artikler, nettsider og mer. Disse dataene blir så forhåndsbehandlet og strukturert for å kunne brukes i trening av modellen.
 • Tokenisering: Tekstdataene blir delt opp i mindre enheter, kalt «tokens», som kan være enkeltbokstaver, ord, eller deler av ord. Tokenisering hjelper modellen med å forstå og behandle teksten på en mer granulær måte.
 • Treningsprosess: Store språkmodeller trenes ved hjelp av en teknikk kalt «selvtilsynslæring», hvor modellen lærer å forutsi neste token i en sekvens, basert på de foregående tokenene. Dette gjøres ved å mate modellen med input-tekst og justere modellens vekter for å minimere feilen mellom dens forutsigelser og de faktiske måltokenene.
 • Encoder og decoder: LLMs bruker ofte to hovedkomponenter: en encoder og en decoder. Encoderen er ansvarlig for å representere inputteksten i en vektorform som modellen kan arbeide med. Decoderen tar deretter denne vektoren og genererer en sekvens av tokens som tilsvarer den forventede outputteksten.
 • Oppgave-spesifikk trening: Etter at en LLM har blitt forhåndstrent på store mengder tekstdata, kan den finjusteres for spesifikke oppgaver, som tekstklassifisering, oversettelse, eller spørsmål og svar. Dette gjøres ved å trene modellen videre på et mindre datasett som er spesifikt for den aktuelle oppgaven.
 • Inferens: Når modellen er trent, kan den brukes til å generere tekst, forutsi kategorier, oversette språk og mer, basert på inputdataene den mottar.

Datasjøen kan dermed være en verdifull ressurs for virksomheter som ønsker å utnytte dataene sine på nye og innovative måter, og gir mulighet for å utføre avansert datamining og analyse på store datamengder. Det krever imidlertid spesialisert teknologi og ekspertise å kunne hente ut verdifull innsikt fra datasjøen, og det er viktig å ha en solid plan for datastyring og sikkerhet for å unngå risiko og personvernproblemer.

Eksempeler på store språkmodeller i praktisk bruk

Store språkmodeller (LLMs) har mange praktiske anvendelser på grunn av deres evne til å forstå og generere naturlig språk. Her er noen eksempler på hvordan LLMs kan brukes i praksis:

 • Spørsmål og svar: LLMs kan brukes til å utvikle spørsmål-og-svar-systemer som kan svare på brukerspørsmål basert på en gitt kontekst, som en artikkel eller et sett med dokumenter.
 • Sammendrag: LLMs kan generere sammendrag av lange tekster, noe som kan være nyttig for å hjelpe brukere med å få oversikt over innholdet i lengre dokumenter, artikler eller bøker.
 • Tekstklassifisering: LLMs kan brukes til å klassifisere tekster i ulike kategorier, som sentimentanalyse, emneklassifisering eller spamdeteksjon.
 • Kunstig kreativitet: LLMs kan generere kreative tekster, som dikt, noveller, eller skript, basert på gitte retningslinjer eller eksempler fra brukeren.
 • Autokorrektur og grammatikkontroll: LLMs kan brukes til å utvikle autokorrektur- og grammatikkontrollverktøy, som hjelper brukere med å skrive feilfri og godt strukturert tekst.

Hva er navnet på engelsk

Det engelske ordet for store språkmodeller er large language models (LLMs).

Trykk her for flere ord og utrykk.